Avís legal

Mitjançant aquest text, Mateus  vol que conegui el seu avís legal, que s’entendrà acceptat pel simple fet de connectar i navegar pel nostre web.

Li fem avinent que complim l’obligació legal de tenir inscrit en el registre corresponent com a mínim un dels dominis dels quals som titulars, i el NIF de  Mateus  és el  A59346791

Observem la normativa de protecció de dades i totes les dades que s’obtinguin es tractaran d’acord amb el que estipula la política de protecció de dades sempre respectant-ne la confidencialitat.

Declinem qualsevol responsabilitat sobre els enllaços de la nostra pàgina, els quals són només a títol informatiu, com també d’aquelles pàgines o enllaços que remetin al nostre web.

Mateus  es reserva tots els drets de propietat intel·lectual respecte a aquest web i qualsevol tipus d’element que l’integri, i només es podrà excepcionar amb el consentiment previ, exprés i per escrit de l’administrador de Mateus

Mateus  es reserva la possibilitat de fer modificacions d’aquest avís legal en qualsevol moment i sense que calgui informar-ne prèviament.

Reserves

T. 699 728 350