Etiqueta Ecològica

La casa de Mateus manifesta el seu desig i assumeix el compromís envers els seus clients, els seus col•laboradors i cap a la societat en general de desenvolupar les seves activitats millorant de manera continuada el respecte pel medi ambient, portant aquesta actitud ecològica més enllà de les exigències de la legislació ambiental vigent, implantant les mesures preventives oportunes i contribuint d’aquesta manera al desenvolupament sostenible del seu entorn.

Per aquest motiu disposem del certificat d’etiqueta ecològica regulat per la UE, que s’atorga als establiments per haver complert uns criteris ambientals selectius, transparents i amb prou informació i base científica perquè els consumidors i usuaris puguin triar aquells productes o serveis que l’incorporen.

A més a més, la casa de Mateus disposa de panells solars fotovoltaics que li permeten no estar connectada a la xarxa elèctrica, produint suficient electricitat per a no dependre de fonts d’energia exteriors, així com de panells solars tèrmics, que li permeten estalviar energia escalfant l’aigua mitjançant el sol.

ecolabel-logo

Reserves

T. 699 728 350